Құрметті қазақстандықтар!

Қымбатты жолдастар!

Тәуелсіздік – өзіміздің тағдырымызды анықтауға мүмкіндік беретін негізгі құндылық. Егемендік лайықты өмір сүру құқығын қорғап, өзі үшін күресуді талап етеді.

Шынайы Тәуелсіздіктің кепілі – мемлекет пен халықтың мақсаттары мен мұраттарының сәйкес келуі. Бұл дегеніміз – халыққа қызмет ететін, арман-тілектеріне жауап беретін, оның мүддесі үшін шешім қабылдайтын мемлекетті құру болып табылады.

Түрлі құбылыстардың лебі қоғамымызда көптеген қарама-қайшылықтарды туғызды. Ал олар азаматтарымыздың мемлекет ісін басқару процестеріне көптеп қатысқанда ғана шешімін табады. Бәріміз бірге елімізді экономикалық тұрғыда дамыған, саяси тұрақты, әлеуметтік қолайлы мемлекет ретінде қалыптастыра аламыз.

Барлық отандастарыма ашық аспан, денсаулық, адам бақытын және болашаққа деген сенім тілеймін.

Қазақстанның әрбір азаматының болашаққа деген құқығы бар!

 

Уважаемые Казахстанцы!

Дорогие товарищи!

Мы отмечаем главный государственный праздник – день приобретения суверенитета нашей Родиной Республикой Казахстан. За эти годы был пройден нелёгкий путь – путь становления молодого независимого государства.

Независимость – это фундаментальная ценность, которая позволяет нам самостоятельно определять свою судьбу. Суверенитет требует того, чтобы мы за него боролись, отстаивая право жить достойно.

Залогом подлинной Независимости является совпадение целей и идеалов власти и народа. Это означает строительство такого государства, которое служит народу, отвечает его чаяниям, принимает решения, исходя из его интересов.

Ветер перемен породил немало противоречий в нашем обществе, и их разрешение лежит в широком участии граждан в управлении делами государства. Только вместе мы способны сделать Казахстан экономически развитым, политически стабильным, социально благополучным.

Желаю всем соотечественникам мирного неба, здоровья, простого человеческого счастья, уверенности в завтрашнем дне.

Каждый гражданин Казахстана должен иметь право на будущее!